KAS MES?
      PASLAUGOS
      KODĖL MES?
      KONTAKTAI
 
KODĖL JŪS + MES ?
Galite pasirinkti Jums priimtiniausią bendradarbiavimo formą

Jūs pateikiate apskaitos dokumentus vieną (kelis) kartus per mėnesį. Dokumentų pagrindu atliekami įrašai buhalterinės apskaitos programoje ir nurodytu periodiškumu pateikiamos Jums aktualios ataskaitos

Jums skiriamas mūsų atsakingas darbuotojas, su kuriuo bendraujate kiekvieną dieną pagal poreikį.
Jis kasdien atlieka jums reikalingas buhalterines operacijas: išrašo sąskaitas faktūras, paruošia mokėjimo pavedimus, rengia ataskaitas ir t.t.

Dalį laiko mūsų atsakingas darbuotojas gali dirbti Jūsų įmonėje, atlikdamas kasdienes buhalterines operacijas: išrašo sąskaitas faktūras, paruošia mokėjimo pavedimus, rengia ataskaitas ir t.t.
 
 Jūs gaunate profesionalų buhalterį ir laiku bei kokybiškai atliktą paslaugą;


Jums nereikia išleisti pinigų buhalterio darbo vietos įrengimui bei darbo priemonių įsigijimui;


Jūs sumažinate apskaitos tvarkymo kaštus.